Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท การ์มิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0835559003541
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14670 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ลักซิโอ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11215 โครงการ จัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว 8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10660 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...