Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0835548008091
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14757 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10709 โครงการ จัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นท์ วิลล์ ถลาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...