Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0835553009874
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256505-57 โครงการโรงแรม อวตาร รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
13459 โครงการ โรงแรม วินแดม ในหาน บีช รีสอร์ท ภูเก็ต (Wyndham NaiHarn Beach Resort Phuket) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
11976 โครงการ โคโค บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
10941 โครงการ โคโค ซี ของบริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...