Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107547000478
วันที่จดทะเบียน :
12/05/2547
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5 ซอย 32 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
020017733
โทรสาร :
020017739
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 11447 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน ประทานบัตรที่ 31708/16118 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11233 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1076 โครงการเหมืองแร่โปแตช คำขอประทานบัตรที่ 1/2547 (ประทานบัตรที่ 31708/16118) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...