Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ฟูราม่า-ยูนิโก้ พระตำหนัก พัทยาโฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105557180906
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 12677 โครงการ FX HOTEL (เอฟเอกซ์ โฮเทล พัทยา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...