Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ไท-ไท วิศวกร จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
10/2561
เริ่มวันที่ :
29/04/2564
หมดอายุวันที่ :
28/04/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 5/235 ถนน ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2196-2140-3
โทรสาร :
0-2196-2144
อีเมล :
thaithaiengineer@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายมนูญนัช ไวกาสี - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางนันทิยา งามสม - - ไทย
2 นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง - - ไทย
3 นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา - - ไทย
4 นางสาวจิราภรณ์ สินดำ - - ไทย
5 นางอดิศยา ไวกาสี - - ไทย
6 นางสาวล้อมดาว เวินซิว - - ไทย
7 นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์ - - ไทย
8 นางสาววรรณวลัย สันกลาง - - ไทย
9 นางวิลาวัลณ์ จรเกตุ - - ไทย
10 นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน์ - - ไทย
11 นางสาวศมนธร ประพฤติธรรม - - ไทย
12 นางสาวปัททินี อุ่มทอง - - ไทย
13 นางสาวน้ำทิพย์ เรืองอร่าม - - ไทย
จำนวนรายงานทั้งหมด 780 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 15452 โครงการ Knightsbridge Space Sukhumvit - Rama 4 (ไนท์บริดจ์ สเปซ สุขุมวิท - พระราม 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15428 โครงการ Grande Centre Point Lumphini (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยด์ ลุมพินี) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15389 โครงการ The Room Samsen (เดอะรูม สามเสน) ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15340 โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 (อาคารชุดพักอาศัยสูง 13 ชั้น) ของบริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15317 โครงการ วัน พญาไท (ONE PHAYATHAI) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15305 โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15263 โครงการ Grande Centre point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15260 โครงการ PLUS 38 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15257 โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA - HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา - ห้วยขวาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15229 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ของบริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15227 โครงการ JRK Tower ของบริษัท เจ.อา.เค. จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15220 โครงการ เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15213 โครงการ IMPRESSION EKKAMAI (อิมเพรสชั่น เอกมัย) ของบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15164 โครงการ เอ สเปซ เมกา 2 ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15163 โครงการ วาลเด้น ทองหล่อ13 ของบริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป ลิสต์ 2 จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15134 โครงการ JEN BANGKOK THONGLOR by SHANGRI-LA ของบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15126 โครงการ CENTRAL EMBASSY (ส่วนขยาย) ของบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด และ บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15098 โครงการ The Flip (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15039 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA CARPARKING (อาคารจอดรถเทอร์มินอล 21 พัทยา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14999 โครงการ Vana Nava Residence Hua Hin อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
คู่มือการใช้งาน
ระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน | ระบบฐานข้อมูล EIA | ระบบการยื่นรายงาน Monitor

Loading...