Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
ไม่มีใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
-
เริ่มวันที่ :
-
หมดอายุวันที่ :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 1 อาคารกำแพงเพชรวิวัฒน์ ชั้น 2 ซอย 2 ถนน เทศบาลรังสฤษฏ์ใต้ แขวง บางแคเหนือ เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2375-2400
โทรสาร :
0-2374-4537
อีเมล :
infoasd@asdecon.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 88 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 13229 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดจันทบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256609-12 โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256604-28 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15111 โครงการทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1211-แยกทางหลวงหมายเลข 1207 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13229 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดจันทบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12450 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LK TOWER อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11812 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอมมี่ เอ็นจีวี ปราจีนบุรี พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11798 โครงการ I-Sanook Resort & Suite Hua Hin อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11739 โครงการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11618 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด ชลบุรี (ขาเข้ากรุงเทะฯ) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด ชลบุรี 2 (ขาออกกรุงเทพฯ) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11197 โครงการ AccomPark (แอ็คคอมพาร์ค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11089 โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายบ้านนาไคร้ - อำเภอคำชะอี จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกหาหาร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10668 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10358 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน อำเภอหล่มสัก - แยกอำเภอคอนสาร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10114 โครงการ เลสโต คอนโด (สุขุมวิท 113) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9911 โครงการ Supreme Legend อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9890 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายในสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9807 โครงการก่อสร้างทางรถไฟทดแทนแทนช่วงที่ถูกน้ำท่วม เพื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9767 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9375 โครงการ Rangsit residence อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...