Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
32/2562
เริ่มวันที่ :
11/12/2562
หมดอายุวันที่ :
10/12/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 388/53 หมู่บ้าน บิซ แกลเลอเรีย ซอย - ถนน ถนนนวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2136-7159
โทรสาร :
0-2136-4289
อีเมล :
Phisut@phisut.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายวรจักษุ์ คำภูแก้ว - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายทรงกริช สรรพกิจ - -
2 นายสราวุธ สธนพานิชย์ - - ไทย
3 นางสาวตีรนา ภิญญะพันธ์ - -
4 นางสาวรัชฏา รัตนบุญฤทธิกร - -
5 นางสาวกรรณนิกา ฉวีจันทร์ - - ไทย
6 นางสาววาธุกา อินทรประสงค์ - - ไทย
7 นายจิรวุฒิ พรกรัณยานันท์ - -
8 นางสาวอุไรวรรณ วิสาพรม - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 5 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-3 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256505-92 อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย พัฒนาแหล่งน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 14723 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบบนทางหลวงหมายเลข 3 กม.112+875 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12865 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10017 โครงการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...