Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2565
เริ่มวันที่ :
18/01/2566
หมดอายุวันที่ :
17/01/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 67/8 ซอย หมู่บ้านพระปิ่น 3 ซอยลุงเงาะ ถนน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ :
0-2833-1891-2
โทรสาร :
0-2833-1893
อีเมล :
gec_consult@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จิราพันธุ์ จงกาญจนพรรณ3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จิราพันธุ์ จงกาญจนพรรณ3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 วิไล เตียวยืนยง - ไม่มีใบอนุญาต
2 กัญจิกร มีมุสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ธนาพา จันที - ไม่มีใบอนุญาต
4 สโรชา โตบัว - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 66 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256609-50 โครงการ บาหลี บีช รีสอร์ท (หาดเจ้าสำราญ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256606-15 โรงแรม แอทที บูทีค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256604-53 โคสทอล จอมเทียน วิลล่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-100 โครงการ เซนสิริ เนินพลับหวาน 28 - พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-55 โครงการโรงพยาบาลดีบุก (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-52 โครงการโรงแรม เดอะ เดลฟีนี (The Delfini Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-20 โรงแรม ฮอลิเดย์ อิน รีสอร์ท เขาหลัก เคป ปะการัง (Holiday Inn Resort Kao lak Cape Pakarang) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-60 โครงการพุทธรักษา หัวหิน (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-75 โครงการ โชคชัย สยามคันทรีคลับ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15064 โครงการ ศุภาลัย วิลล์ พัทยา - มอเตอร์เวย์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15037 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14980 โครงการบ้านพฤกษา 90 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14805 โครงการ วิลล่า วิลล่า พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14681 โครงการ โรยัล แกรนด์ พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14654 โครงการ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13845 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13769 โครงการเวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13645 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13621 โครงการ โรงแรม Chocolate box อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13440 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...