Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
33/2566
เริ่มวันที่ :
18/12/2566
หมดอายุวันที่ :
17/12/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 251 ซอย ศรีสุข(ลาดพร้าว 34) ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
02-938-9390
โทรสาร :
0-2938-3159
อีเมล :
transasia.consult@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 อัญชลี มูลไชย - ไม่มีใบอนุญาต
2 รุ่งนภา รามสูตร - ไม่มีใบอนุญาต
3 พรสวรรค์ เม่งศิริ - ไม่มีใบอนุญาต
4 กมลชนก กองกุล - ไม่มีใบอนุญาต
5 ศศิธร สิงห์เสริมวงษ์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 กีรติ สว่างวงศ์ธรรม - ไม่มีใบอนุญาต
7 ปฏิญญา หม่อมพะเนาว์ - ไม่มีใบอนุญาต
8 กุลชาติ บวรสิรินานนท์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 อิงรภัสร์ วงศ์พันธุ์ทอง - ไม่มีใบอนุญาต
10 จารุวรรณ นาชิน - ไม่มีใบอนุญาต
11 อุษา ชัยจำนงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
12 สายใหม หุ่มกระโทก - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 51 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 15019 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13544 โครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12149 โครงการอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น บริษัท ซิตี้ เวนเจอร์ส จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11508 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ J CONDO (สาทร-กัลปพฤกษ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10907 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ปากเกร็ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10845 โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10648 โครงการ มหาสารคามแลนด์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10527 โครงการ J CONDO (สาทร-กัลปพฤกษ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10401 โครงการ เฉลิมนิจ บาย อารียา สุขุมวิท 53 (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9732 โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9263 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต-ธรรมศาสตร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9089 โครงการ สำเพ็ง 2 CONDOMINIUM (สาทร-กัลปพฤกษ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7887 โครงการ A SPACE ME RATTANATHIBET อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7845 โครงการ Formosa Ladprao 7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7657 โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7478 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ติวานนท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7323 โครงการ Apartment Sukhumvit Soi 49 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7258 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7021 โครงการ รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 85 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6988 โครงการ ดิ ยูนีค ลาดพร้าว 10 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...