Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
หมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต :
14/2563
เริ่มวันที่ :
25/05/2563
หมดอายุวันที่ :
24/05/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 159 ซอย ติวานนท์ 1/2 ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-25268006-9
โทรสาร :
0-25268006-9
อีเมล :
jubjang.tseee@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ทรงพล ตันศรีตรัง- ไม่มีใบอนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ธนพล กลิ่นพุฒ - ไม่มีใบอนุญาต
2 วิภาวัลย์ พิทักษ์พูลศิลป์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ณัฐวิภา จงรัก - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 14 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 7580 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-91 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256601-9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256510-53 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10742 โครงการ Library Hoze ของบริษัท ดิ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10539 โครงการ The Bangkok สุขุมวิท 38 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10377 โครงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10005 โครงการ Library Houze จรัญสนิทวงศ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9471 โครงการ The room พระราม 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7580 โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7259 โครงการ The Key BTS วุฒากาศ ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7088 โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7034 โครงการ SOCIO Inthamara อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6965 โครงการอาคารพักอาศัย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...