Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
35/2566
เริ่มวันที่ :
22/12/2566
หมดอายุวันที่ :
21/12/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 122/7 ซอย ซอยนาคสุวรรณ ถนน ถนนนนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
0-2681-6669
โทรสาร :
0-2681-6662
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 นุชนรินท์ กาหลง2 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 นุชนรินท์ กาหลง2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สิริพร ขาวพิพัฒน์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ชุติมา สินธนาวีวงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ปุญญิศา ปียาชัยประภา - ไม่มีใบอนุญาต
4 รัฐการ คีรีวรรณ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 205 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 1346 โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวง พัฒนาปิโตรเลียม อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256601-46 โครงการลุมพินีสวีท ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11403 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก พัฒนาปิโตรเลียม อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256501-21 โครงการ The Address Asoke อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15178 โครงการอาคารชุดพักอาศัยฟูลเลอร์ตัน สุขุมวิท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15027 โครงการสยาม เคปินสกี โฮเต็ล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15011 โครงการ The Emerald Residence @ Ratchada อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14609 โครงการ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT Sathorn 12) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14451 โครงการ ธนา แอสทรา (Thana Astra) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14400 โครงการ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14374 โครงการ THE LOFTS RATCHATHEWI (เดอะ ลอฟท์ ราชเทวี) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14271 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการ ของ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13863 โครงการ Innside Bangkok Sukhumvit (โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13497 โครงการอาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13455 โครงการ The Estelle - Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12992 โครงการ Rise Phahon-Inthamara อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12827 โครงการอาคารสำนักงาน พาณิชย์และสถานศึกษา วานิสสา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12788 โครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12768 โครงการ เดอะ ซีนิธ 3 (THE ZENITH 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12475 โครงการอาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...