Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท วสาภัทร จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
4/2563
เริ่มวันที่ :
12/01/2563
หมดอายุวันที่ :
11/01/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 107/14 ซอย ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2171-9241
โทรสาร :
0-2171-9240
อีเมล :
wsatech2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวสุชาวดี ศรีสุข - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายอุทิศ ทิพย์สุวรรณ - - ไทย
2 นายณฐพร บุญทานนท์ - -
3 นางสาวเกตุวดี คำยันต์ - - ไทย
4 นางสาวเกษร อินทะนิน - - ไทย
5 นางสาวจุฑามาศ พลชารี - - ไทย
6 นางสาวอาทิตยา มินะสิงห์ - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 47 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256505-71 โครงการ ซีทู พูลวิลล่า รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-2 อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-88 โครงการ โฮเทล พลูโต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15105 โครงการ สยามแพลตินัม ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม แอล.พี.เพลส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15104 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14894 โครงการ เดอะ แกรนด์ 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14627 โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14412 โครงการ ดิเอนโคนี่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14099 โครงการ สุโขทัย รีสอร์ท พัทยา (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ของบริษัท ซิตี้ เวนเจอร์ส จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13666 โครงการ ดิ อิลิแกนท์ ลาดพร้าว 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13587 โครงการ แต้ย่งฮวด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13321 โครงการ S61 (เอส 61) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13217 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12925 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 ของบริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12856 โครงการ กุลพัฒน์ อพาร์ทเม้นท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12794 โครงการ อาคารชุด พาร์ควิลเลจ พัทยา ของบริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12783 โครงการ TADA CONDO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12431 โครงการ Alba Place @ ทองพลับหวาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11206 โครงการ คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11201 โครงการ Ocean 2015 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...