Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
19/2566
เริ่มวันที่ :
26/11/2566
หมดอายุวันที่ :
25/11/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน รัษฎานุสรณ์ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
084-071-9478
โทรสาร :
-
อีเมล :
jc.phuket@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เจนณรงค์ สันสน3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เจนณรงค์ สันสน3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สุดารัตน์ คมขำ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ศิริณยา ไกรศรี - ไม่มีใบอนุญาต
3 สิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 กัลญารัตน์ ช่วยศรีนวล - ไม่มีใบอนุญาต
5 ปิยะรัตน์ คมขำ - ไม่มีใบอนุญาต
6 ชนิดา แก้วบำรุง - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 82 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256705-44 โครงการอาคารชุด ดิ วัน ออร่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256705-11 โครงการอาคารชุด แบลค เจด (Black Jade) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256704-21 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เพียร์ 99 แอท บางเทาบีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-68 โครงการอาคารชุดพักอาศัย อะนาวา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256703-19 ขุดดิน และ ถมดิน อายาน่า ลักซูรี่ ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256702-37 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ เดอะ เซอร์เคิล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256702-36 โครงการจัดสรรที่ดิน วีเว่ ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256702-35 โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256612-62 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะ เท็น คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256612-27 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ เรสซิเดนท์ ไพร์ม บาย อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-8 โรงแรม มาย เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256611-37 โครงการจัดสรรที่ดิน โฮมทาวน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256611-25 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ เรสซิเดนท์ ไพร์ม บาย อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-47 โครงการ โรงพยาบาลธนบุรี ลันตา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256608-4 โครงการจัดสรรที่ดิน ลักซ์ไพรด์ 4 บาย วัลญา วิลล่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256605-4 โรงแรม ซัมเมอร์ โซไซตี้ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15085 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ เรสซิเดนท์ บาย อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256601-56 โครงการ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256601-48 โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-45 โครงการจัดสรรที่ดิน อาเชราห์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...