Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
31/2563
เริ่มวันที่ :
26/11/2563
หมดอายุวันที่ :
25/11/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน รัษฎานุสรณ์ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
084-071-9478
โทรสาร :
-
อีเมล :
jc.phuket@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายเจนณรงค์ สันสน - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวสุดารัตน์ คมขำ - - ไทย
2 นางสาวศิริณยา ไกรศรี - - ไทย
3 นางสาวปิยะรัตน์ คมขำ - - ไทย
4 นายสิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์ - - ไทย
5 นางสาวชนนิกานต์ อุ่นทานนท์ - - ไทย
6 นางสาวกัลญารัตน์ ช่วยศรีนวล - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 55 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256505-84 สมายล์วิลล์เอ็กซ์ 3 เกาะแก้ว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256504-94 โครงการโรงแรม โลคอล ภูเก็ต (เปลี่ยนการใช้อาคาร และขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-6 สมายล์วิลล์เอ็กซ์ 3 เกาะแก้ว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256503-12 โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256501-6 โครงการ เดอะ วิคตอรี่ บาย อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15423 โครงการโรงแรม ลาเบล อพาเทล (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15399 โครงการโรงแรม มาย โฮเทล (ดัดแปลงขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15379 โครงการโรงแรม มาราซก้า สมุย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15306 โครงการ จัดสรรที่ดิน ยูโทเปีย ยามู อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15304 โครงการ อาคารชุด ซีรีน คอนโดมิเนียม (พักอาศัยและการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256412-4 โรงแรม โอบิรอย เกาะแตน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน รายละเอียด
รายละเอียด 15095 โครงการ จัดสรรที่ดิน ซีนิที้ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15094 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม บ้านพักพนักงาน นาคาใหญ่ แลนด์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15085 โครงการจัดสรรที่ดิน วัลญา เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15000 โครงการโรงแรม ภูเก็ตโฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนางสาวกัลยวีร์ ธีระประภาวงศ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14880 โครงการโรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14800 โครงการจัดสรรที่ดิน คราวน์ เอสเตท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14764 โครงการอาคารชุด ภูเก็ต อังกอร์ (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14757 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก ของบริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14670 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ลักซิโอ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...