Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
30/2566
เริ่มวันที่ :
25/12/2566
หมดอายุวันที่ :
24/12/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 99/59 หมู่ที่ 5 ซอย ไทรม้า ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2075-6714
โทรสาร :
0-2075-6714
อีเมล :
natural_operation@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เกษศิรินทร์ ฤทธิแสง3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เกษศิรินทร์ ฤทธิแสง3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สุชานันท์ นางาม - ไม่มีใบอนุญาต
2 ธาราทิพย์ ล้วนลอย - ไม่มีใบอนุญาต
3 เกียรติชัย ตั้งสิริวรกุล - ไม่มีใบอนุญาต
4 นิพนธ์ เพชโรภาส - ไม่มีใบอนุญาต
5 ยุภารัตน์ ขจร - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 18 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-16 โครงการโรงพยาบาลภัทรเวช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-43 โครงการโรงพยาบาลเอกชัย (ส่วนขยาย ครั้งที่2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256702-69 โครงการโรงพยาบาลเอกชัย (ส่วนขยาย ครั้งที่2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-61 โครงการ บางกอก ซิตี้ สวีท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256607-72 เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-33 โครงการริเวอร์ คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-29 โครงการ โรงพยาบาลนครธน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-10 โครงการ ริเวอร์ คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 15436 โครงการโรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15047 โครงการ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14507 โครงการ Castle Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14092 โครงการโรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12792 โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12213 โครงการ สมาร์ท แวลู คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11255 โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10881 โครงการ โรงแรมสมบูรณ์โชคพัฒนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10722 โครงการ โรงแรมพนม ริเวอรไซด์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10380 โครงการ พอส ไอดี (Pause ID Project) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...