Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
12/2564
เริ่มวันที่ :
02/06/2564
หมดอายุวันที่ :
01/06/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 47 ซอย 2/3 ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
076-609308
โทรสาร :
076-609308
อีเมล :
oknature@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวนภัสกนก เมฆนิติ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาววีรนุช แก้วสองศรี - - ไทย
2 นางสาวนภาพร ศิริรัตน์ - - ไทย
3 นายอัษนัย ขวัญทอง - - ไทย
4 นางสาวลัดดาวัลย์ แป้นกลม - - ไทย
5 นางสาวสาริณี เนื้ออ่อน - - ไทย
6 นายอิศรา ศุภนาม - - ไทย
7 นางสาวนริสา เอ่งฉ้วน - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 69 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 13734 โครงการโรงแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-6 โรงแรมเดอะ บาลานซ์ พูล วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Balance Pool Villa Resort And Spa) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256506-91 โครงการ โรงแรมชนาลัย โรแมนติกา รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort) (ดัดแปลงอาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-69 โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-58 โครงการอาคารชุด ยูโทเปีย ดรีม (Utopia Dream) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-39 โครงการ โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-58 โครงการโรงแรม อันดามัน เอมเบรส ป่าตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-115 โครงการหลับสบายเฮ้าส์ (LUB SBUY HOUSE) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-38 โครงการจัดสรรที่ดิน ทเว็นตี้โฟร์ รีเซิร์ฟ (24 RESERVE) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15386 โครงการ โรงแรม ดับเบิ้ลยู ภูเก็ต ในหานบีช (W Phuket-Nai Harn Beach) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15334 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพิทักษ์โฮม ภูเก็ต 3 (Pitakhome Phuket 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15327 โครงการ โรงแรมภานุพงศ์ (Panupong Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15157 โครงการ โรงแรมอวยพร รีสอร์ท (Auayporn Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15042 โครงการโรงแรม บ้านภูฉลอง เพลส (ดัดแปลงอาคารและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14990 โครงการอาคารชุด ดิ วัน ในหาน (The One Nai Harn) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14897 โครงการ โรงแรมสมุย คอรัล เบย์ (Samui Coral Bay) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14867 โครงการโรงแรม มณฑาคีรี รีสอร์ท ของบริษัท มณฑาคีรี จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14865 โครงการโรงแรมลิตเติ้ล เบิร์ด (Little Bird) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14864 โครงการโรงแรม กมลา โทรปิคอล การ์เด้น (Kamala Tropical Garden) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14863 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพิทักษ์โฮม ภูเก็ต เฟส 2 (Pitakhome Phuket 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...