Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
3/2567
เริ่มวันที่ :
18/04/2567
หมดอายุวันที่ :
17/04/2570
ที่อยู่ :
เลขที่ 2 ซอย เรวดี 39 ถนน - ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
020666895
โทรสาร :
020666815
อีเมล :
tathata.envi@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 วันวิสาข์ ฉินนะโสต3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 วันวิสาข์ ฉินนะโสต3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ธีรยุทธ นิ่มนวล - ไม่มีใบอนุญาต
2 ปุญญานิช บริเวธานันท์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ศรินรัตน์ วังสาร - ไม่มีใบอนุญาต
4 ณัฐฌา พลเยี่ยม - ไม่มีใบอนุญาต
5 เบญญาภา แกล้วกล้า - ไม่มีใบอนุญาต
6 จิตติมา อายุเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
7 สิทธิชาติ สุชาติ - ไม่มีใบอนุญาต
8 สิริพร ภวเดโชชัย - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 61 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-20 อาคารสำนักงาน 99 บางนา กม.6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-33 โคซี่ รามฯ 189 สเตชั่น (COZI RAM 189 STATION) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256703-32 เอสเอส บางนา กม.6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-31 เอส-รัชดา (S-Ratchada) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน รายละเอียด
รายละเอียด 256702-29 โอเค 36 (OK 36) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256702-10 ไฮโกรฟ ทองหล่อ (HIGHGROVE THONGLOR) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256701-69 เดอะ มูฟ บางแค 2 (The Muve Bangkhae 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256612-45 โครงการ เสนาคิทท์ เอ็มอาร์ที บางแค เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-25 บ้านร่วมทางฝัน 6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256609-37 เฟล็กซี่ สาทร-กัลปพฤกษ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-33 โครงการ อาคารพักอาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ UTK Apartment) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256607-22 โครงการ เสนาคิทท์ เทพารักษ์ - บางบ่อ 2 (เฟส 1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256606-53 เสนาคิทท์ สาทร-กัลปพฤกษ์ เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256606-35 กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256606-31 เสนาคิทท์ สาทร-กัลปพฤกษ์ เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256604-64 พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256604-48 โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256604-41 โอเค 36 (OK 36) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256603-79 โครงการ บลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ (Blossom Condo @ Grand Station A) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-74 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ สแลช เมกะ สเปซ บางนา (ครั้งที่ 1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...