Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
สถานะ :
อนุญาต
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
11/2565
เริ่มวันที่ :
11/06/2565
หมดอายุวันที่ :
10/06/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
021054608
โทรสาร :
021054609
อีเมล :
admin@urbangreen.co.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 มนชนก จุ้ยหมื่นไวย - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 พิชชานันท์ เกตุวรสุนทร - - ไทย
2 นางสาวภัสราพร นพคุณ - - ไทย
3 นายธนสิษฐ์ เนาว์อยู่คุ้มแก้ว - - -
4 นางสาวสุดารัตน์ วงค์สบเฟือง - - -
5 นายตระวรรณ หาญกิจรุ่ง - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 9 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-50 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงพยาบาลจอมเทียน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-104 โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ส่วนขยาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-84 โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-73 โครงการโชคพัฒนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-48 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพอโศกเรสซิเดนซ์ (Grand Mercure Bangkok Asoke Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-95 โครงการเอส สเปซ (S space) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-39 โครงการเดอะ คะแนล (THE CANAL) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15450 โครงการ โรงแรมเมอร์เมด พัทยา (Mermaid Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15363 โครงการ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...