Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256611-27
ชื่อโครงการ :
โครงการ โรงเเรม แอลเค เพรสซิเด้นท์ (LK President) (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร (อ.๑) เลขที่ ๑๒๒/๒๕๕๗ ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ โครงการได้เปิดให้บริการห้องพักในลักษณะโรงแรมในปี ๒๕๕๘- ปี ๒๕๖๒ และในปัจจุบัน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) ได้ปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราวและจะไม่ดำเนินการดัดแปลงอาคารจากสภาพปัจจุบันไปเป็นโรงแรมจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...