Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256610-54
ชื่อโครงการ :
โรงแรม แอคเซส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง-กะรน (ถนนปฏัก) ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการมีอาคาร จำนวน 25 อาคาร ได้แก่ - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม และอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารบริการและร้านอาหาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 069/2549 ออกให้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (แสดงในภาคผนวก ซ) - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 7 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ เพื่อใช้เป็นสระว่ายน้ำ และทางเดินเท้า ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 033/2552 ออกให้ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (แสดงในภาคผนวก ซ) ปัจจุบัน มีการเชื่อมอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ทำให้มีอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทั้งสิ้น จำนวน 6 หลัง และอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร R (อาคารพื้นที่สปาและห้องออกกำลังกาย) ,อาคาร U (อาคารโรงจอดรถ) และอาคาร V (อาคารห้องปั๊ม) และอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 4 อาคาร ซึ่งไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...