Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256605-57
ชื่อโครงการ :
โรงแรม กะตะเลเซีย รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลล่า
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอย- ถนน- ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ,ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการมีอาคารเดิม จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเดิมอาคารหลังดังกล่าวได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตำบลกะรน เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย 2 ชั้น ตามใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 24/2561 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2566 ซึ่งปัจจุบันอาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...