Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
256603-81
ชื่อโครงการ :
Embryo Hotel (เอ็มบริโอ โฮเทล) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
06/09/2566
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
503/19 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนนถนนสุขุมวิทพัทยา 42 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เปิดดำเนินการโครงการแล้ว,ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 662/2551 ออกให้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 198/2559 ออกให้ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 และหนังสือแจ้งความประสงค์จะปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือยื่นคำร้องฯ เลขรับเมืองพัทยาที่ 15312 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยสถานะโครงการในปัจจุบันยังเปิดดำเนินการอาคารอยู่อาศัยรวมสำหรับเช่าแบบรายเดือน
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...