Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256603-17
ชื่อโครงการ :
บลู การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา (Blue Garden Resort Pattaya)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
ทส 1009.5/11894
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
14/07/2566
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอยสุขุมวิทพัทยา 85 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
โครงการได้เปิดให้บริการห้องพักในลักษณะอพาร์ทเม้นต์และโรงแรมในปี 2547-ปี 2565 และปัจจุบัน (มกราคม 2566) ได้หยุดให้บริการห้องพักรายวันและเปิดให้บริการเฉพาะห้องพักรายเดือนและจะไม่ดำเนินการดัดแปลงอาคารจากสภาพปัจจุบันไปเป็นโรงแรม จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบรายงานฯ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...