Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256602-56
ชื่อโครงการ :
โรงแรมอิสตินี เรสซิเด้น (Eastiny Residence Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
ซอยพัทยา 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
(อาคารโครงการได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม แต่โครงการได้เปิดให้บริการห้องพักในลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่าห้องพักรายเดือน) และในลักษณะโรงแรม (ให้เช่าห้องพักรายวัน) ในช่วงปี 2548 - 2563 และปัจจุบันโครงการได้ปิดดำเนินการชั่วคราว โดยปิดดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงปี 2563 และโครงการจะไม่ดำเนินการดัดแปลงโครงการจากสภาพปัจจุบันจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) (แนบภาพถ่ายเดือนสิงหาคม 2566)
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...