Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
256509-87
ชื่อโครงการ :
มายด์ รีสอร์ท (MIND RESORT)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
18/05/2566
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอยสำนักงานที่ดิน ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
อื่นๆ (อาคารโครงการได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม แต่โครงการได้เปิดให้บริการห้องพักในลักษณะอพาร์ทเม้นต์ (ให้เช่าห้องพักรายเดือน) และในลักษณะโรงแรม (ให้เช่าห้องพักรายวัน) ในช่วงปี 2549-2564 และปัจจุบัน โครงการได้หยุดให้บริการห้องพักรายวัน และเปิดให้บริการเฉพาะห้องพักรายเดือน และโครงการจะไม่ดำเนินการดัดแปลงโครงการจากสภาพปัจจุบันไปเป็นโรงแรมจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แนบภาพถ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...