Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256508-9
ชื่อโครงการ :
โรงแรม ป่าตอง เพิร์ล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอย- ถนนสวัสดิรักษ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ก่อสร้างแล้ว ตามใบขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1) เลขที่ 210/2542 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542, ใบขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1) เลขที่ 83/2552 ออกให้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ออกให้โดยเทศบาลเมืองป่าตอง
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...