แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9443
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ -
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ -
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 03 ส.ค. 2564 ทส 1010.7/11430
ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรมเตรือสหพัฒน์ ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
15277
2 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 3) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 10 ก.ย. 2558 ทส. 1009.7/10900
ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
11241
3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27 มิ.ย. 2557 ทส 1009.7/7295
ที่อยู่ สวน3เครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
7408
4 โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 2) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 15 ส.ค. 2551 ทส 1009.7/6321
ที่อยู่ ต.หนองขาม ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
3482
5 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 2) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 18 ก.พ. 2547 ทส 1009/1936
ที่อยู่ หนองขาม ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
2061
6 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน ส่วนขยาย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 24 ก.ค. 2544 วว 0804/8126
ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนฯ ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
1712