แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 522
ชื่อโครงการ โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/3260
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 มี.ค. 2538
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 02-7225428-902-722544502-7225426-702-385945802-754389802-385946802-3859515
โทรสาร 02-7543898
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.6935 101.14499999999998
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.42(1)-19/2535-ญนพ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-42(2)-1/35รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ สายการผลิตที่ 8 และสายการผลิตที่ 9 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 06 ก.พ. 2551 ทส 1009.3/998
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3265
2 โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ สายการผลิตที่ 9 (PVC-L9) บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 03 พ.ย. 2548 ทส 1009/11205
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
2621
3 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์ ส่วนขยายครั้งที่ 3 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 06 ก.พ. 2543 วว 0804/7130
ที่อยู่ นิคม3มาบตาพุด เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1555