ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 10 เมษายน 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการเกี่ยวกับ Monitor

  เป็นโครงการ

  รอบ

  ถึง

  ประเภทโครงการ

  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,872 ฉบับ จาก 9,872 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,819 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,819 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 8)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตคลอแอลคาร์ไลน์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 มี.ค. 2564 ทส 1010.8/4462
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15041
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 1
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย)
  อุตสาหกรรม 19 มี.ค. 2564 ทส 1010.3/4372
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15034
  3 โครงการโรงแรม บ้านภูฉลอง เพลส (ดัดแปลงอาคารและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3662
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท (สายบ้านฉลอง - บ้านนาใหญ่) ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 15042
  4 โครงการ ดี เอ็กเพรส (D Xpress) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3443
  ที่อยู่ - ซอย ซอยเฉลิมพระเกียรติ 11 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15040
  5 โครงการ วู้ดแลนด์ สวีทส์ (Woodlands Suites) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3359
  ที่อยู่ - ซอย นาเกลือ 22 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15044
  6 โครงการควินทารา สาทร-โพธิ์นิมิตร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/2997
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บุคคโล อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14998
  7 โครงการ Vana Nava Residence Hua Hin อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3027
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14999
  8 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบบอน 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ก.พ. 2564 ทส 1010.7/2952
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสง อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15005
  9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบบอน 2 พลังงาน 25 ก.พ. 2564 ทส 1010.7/2949
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสง อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15006
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Centre point pattaya
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Centre Point Express Pattaya
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1681
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14997
  11 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2515
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14987
  12 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ พี.เอช.อาร์ คมนาคม 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.4/2466
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14989
  13 โครงการโรงแรมหาดทรายยาว รีสอร์ท (Haad Sai Yao Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2505
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15002
  14 โครงการโรงแรมเกาะยาว วู๊ดแลนด์ รีสอร์ท (Koh Yao Woodland Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2526
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15003
  15 โครงการโรงแรมรัตนชาติ รีสอร์ท (Rattanachat Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2522
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15004
  16 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของบริษัท เอ็มพี จี 1 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2382 อื่นๆ 14985
  17 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของบริษัท เอ็มพี จี 1 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรม 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2396 อื่นๆ 14986
  18 โครงการ The Sukhumvit 49 (เดอะ สุขุมวิท 49) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2390
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14996
  19 โครงการโรงแรม ยาตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท (Yatra Koh Yao Yai Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2399
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15001
  20 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA CARPARKING (อาคารจอดรถเทอร์มินอล 21 พัทยา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2119
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาเหนือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15039
  21 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กลวด อุตสาหกรรม 15 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2003
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14984
  22 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า-อ.พนมสารคาม (กม.100+000-กม.105+500) คมนาคม 11 ก.พ. 2564 ทส 1010.4/1992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14988
  23 โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรม 09 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/1862
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14983
  24 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1859
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14995
  25 โครงการโรงแรม พริสทีน (Pristine Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1836
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14992
  26 โครงการโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1796
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14993
  27 โครงการคาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1793
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14994
  28 โครงการโรงแรม ภูเก็ตโฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1833
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 15000
  29 โครงการอาคารชุด ดิ วัน ในหาน (The One Nai Harn) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1620
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14990
  30 โครงการอาคารชุด แคช รีสอร์ท บางเทา บี ดับเบิ้ลยู ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น บาย เบส์ท เวสเทิร์น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1684
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14991
  31 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 (ประทานบัตรที่ 31885/16067) เหมืองแร่ 29 ม.ค. 2564 ทส 1010.2/1412
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สีวิเชียร อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14952
  32 โครงการ Blue Hawaii อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1459
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14973
  33 โครงการ โรงแรม เดอะวิน พัทยา (THE WIN PATTAYA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1252
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14971
  34 โครงการ อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม สถานศึกษา สถานพยาบาล เทนธ์ อเวนิว (Tenth Avenue) และโรงแรม ดิ แบ็งคอก คอลเลคชั่น (The Bangkok Collection) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1264
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 10 ถนน สุขุมวิท ตำบล เขตคลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14972
  35 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1183
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14976
  36 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์และหินควอร์ตไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 18/2559 เหมืองแร่ 25 ม.ค. 2564 ทส 1010.2/961
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ผาจุก อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14950
  37 โครงการ ONEDER KASET (วันเดอร์ เกษตร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1040
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14970
  38 โครงการโรงแรม ชาเทรียม โฮเต็ล ราไวย์บีช ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/885
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย แหลมกาใหญ่ ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14967
  39 โครงการ Modiz Launch (โมดิช ลอนซ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/889
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14968
  40 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/892
  ที่อยู่ 179/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดประดู่ อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14969
  41 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.2/896
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ผาจุก อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14975
  42 โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ พลังงาน 20 ม.ค. 2564 ทส 1010.7/767
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14949
  43 โครงการ โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/784
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14965
  44 โครงการ ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/805
  ที่อยู่ - ซอย 17 ถนน แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14966
  45 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่นาวง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/630
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14964
  46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.3/74
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  อื่นๆ 14881
  47 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 2 พลังงาน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.7/508
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14958
  48 โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโห แบงค็อก รัชดา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/541
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล เขตห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14962
  49 โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 111 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/544
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองจั่น อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14963
  50 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 พลังงาน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.7/539
  ที่อยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 14974

  หน้าที่ 1 จาก 198 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>