แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีโคล


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002546065

ที่อยู่ เลขที่ 77 ซอย สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนน -
แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีโคล มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโคล ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 9766