แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537127546

ที่อยู่ 126/75 หมู่ 7 ซอย พหลโยธิน 67 ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ RYE SUKHUMVIT (ไรย์ สุขุมวิท 101/1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2564 อื่นๆ 15049
2 โครงการ รีเจ้นท์ ออร์คิดส์ ตลาดพลู เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ 7713
3 โครงการ รีเจ้นท์ ออร์คิดส์ ตลาดพลู เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9253
4 โครงการรีเจ้นท์ ออร์คิดส์ คอนโด ซอยวิภาวดี 5 (เฟส 23) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 7256
5 โครงการ อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น ของ บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ย. 2553 เปิดดำเนินการ 5328