แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000381

ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Notting Hill Saphanmai อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 อื่นๆ 12854
2 โครงการ KNIGHTSBRIDGE SPACE RAMA 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2563 12543
3 โครงการ Kensington Phaholyothin 63 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12425
4 โครงการ KENSINGTON Kaset Campus อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 10685
5 โครงการอาคารชุด ORIGIN DISTRICT SRIRACHA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10407
6 โครงการ Knightsbirdge Tiwanon อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
16 ส.ค. 2559 อื่นๆ 10390
7 โครงการ พอส ไอดี (Pause ID Project) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
03 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10380
8 โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9814
9 โครงการ พอส สุขุมวิท 103 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9896