แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000188

ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน นนทบุรี-ปทุมธานี
แขวง/ตำบล บางคูวัด เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ วิช 3 ป่าคลอก เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
30 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14450
2 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ วิช 3 แอท ป่าคลอก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 ก.พ. 2561 อื่นๆ 11807
3 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ วิช แอท ป่าคลอก ของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
29 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9646
4 โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น ของ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 9872