แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536057277

ที่อยู่ 75 ชั้น14-15 ซอย รูเบีย (สุขุมวิท 42) ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
06 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6639
2 โครงการผลิตโพลีสไตรีน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ก.ค. 2538 เปิดดำเนินการ 584