แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0145537000597

ที่อยู่ 183 ซอย เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนน ราชสีมา-โชคชัย
แขวง/ตำบล หนองบัวศาลา เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา

จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

โทรศัพท์ 044-212008-10

โทรสาร 044-334881

อีเมล environment.sura@shin-ei.co.th

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7955
2 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องจักร และยานยนต์ อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
14 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11176