แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528034727

ที่อยู่ 900 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา (Nue Noble Centre Bangna) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ค. 2564 อื่นๆ 15243
2 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ธ.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 14908
3 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล งามวงศ์วาน (Nue Noble Ngamwongwan) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
01 ก.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 14782
4 โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14318
5 โครงการ โนเบิล อราวน์ อารีย์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14073
6 โครงการโนเบิล สุขุมวิท 36 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2506