แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528034727

ที่อยู่ 900 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ธ.ค. 2563 อื่นๆ 14908
2 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล งามวงศ์วาน (Nue Noble Ngamwongwan) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
01 ก.ย. 2563 อื่นๆ 1/2564 14782
3 โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14318
4 โครงการ โนเบิล อราวน์ อารีย์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14073
5 โครงการอาคารชุด โนเบิล แจ้งวัฒนะคอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10653
6 โครงการโนเบิล สุขุมวิท 36 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2506