แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107544000108

ที่อยู่ 555 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 146 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) พลังงาน
นครราชสีมา
16 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14443
2 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
20 มี.ค. 2562 13144
3 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
23 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 12907
4 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) พลังงาน
นครราชสีมา
15 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11269
5 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สีคิ้ว โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
นครราชสีมา
08 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11267
6 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สระบุรี
27 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11145
7 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี พลังงาน
นนทบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
14 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11168
8 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11149
9 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เอ็นที เอนเนอจี ก๊าซ พลังงาน
ปราจีนบุรี
25 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11022
10 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 พลังงาน
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
24 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11166
11 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลิศวรกมล การปิโตรเลียม พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10925
12 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สามสามหนึ่ง เอ็นจีวี พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10926
13 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไชโยเอ็นจีวี พลังงาน
อ่างทอง
15 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10895
14 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ศรีกิจกุล โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10893
15 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี พลังงาน
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10894
16 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ภานุก๊าซ พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
02 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10891
17 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
25 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 10668
18 โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สิงห์บุรี
05 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10507
19 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด พลังงาน
นครสวรรค์
25 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10335
20 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ มิลล์ จำกัด พลังงาน
สิงห์บุรี
13 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10334

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 >>