แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533109209

ที่อยู่ 555/1 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 23 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
17 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12347
2 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองผักชีและแหล่งหนองผักชี ส่วนขยาย แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
15 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11809
3 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหัวไม้ซุง และแหล่งหนองระฆัง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
17 ต.ค. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10505
4 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและวังปลาดุก แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม 22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10332
5 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบ้านดอนตะไลส่วนขยาย แปลง L53/43 จังหวัดสุพรรณบุรี สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
11 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10327
6 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโคกขามแปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก ฐานเจาะวังไผ่สูง เอ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10020
7 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งกำแพงแสน แปลง PTTEP 1 จังหวัดนครปฐม สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
02 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9941
8 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงแปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
22 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9755
9 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งท่านางงาม แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
23 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9018
10 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งอู่ทองและแหล่งสังฆจาย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
24 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9592
11 โครงการ ผลิตปิโตรเลียม แหล่งดงยาง และแหล่งลานตาบัว แปลง L22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
พิจิตร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2560 9293
12 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
26 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9292
13 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและแหล่งบางแก้ว แปลง L22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
27 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2560 9280
14 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G8/50 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 19 ก.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2563 4316
15 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
02 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11996
16 โครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G12/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 13 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 6785
17 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสงวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
04 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561 6829
18 โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
27 ธ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561 12809
19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จังหวัดสงขลา คมนาคม
สงขลา
15 ก.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 4509
20 โครงการเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
20 ก.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3125

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>