แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546041365

ที่อยู่ 222 หมู่ 1 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

โทรศัพท์ 023274242

โทรสาร 023274244

อีเมล jiraporn.m@dcap.co.th

เว็บไซต์ http://www.dcap.co.th

สถานะของบริษัท ดำเนินการ

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้