แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107538000665

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 58 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Sukhumvit 49 (เดอะ สุขุมวิท 49) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2564 อื่นๆ 14996
2 โครงการ THE HAMPTONS (เดอะ แฮมป์ตันส์) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
03 ธ.ค. 2563 อื่นๆ 14890
3 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส ไฮด์อเวย์ (dcondo campus hideaway) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
21 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14413
4 โครงการอาคารชุด ป่าตอง 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2563 อื่นๆ 15020
5 โครงการดีคอนโด รามคำแหง 40 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14337
6 โครงการ ดีคอนโด แซนด์ หาดใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
17 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14179
7 โครงการ ดีคอนโด แก้วนวรัฐ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
02 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14178
8 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 13852
9 โครงการ La Habana (ลา ฮาบาน่า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
01 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 13753
10 โครงการ เดอะ เบส แม็คโคร-ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562 13718
11 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13029
12 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13028
13 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13026
14 โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 12920
15 โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาชิตา หัวหิน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
24 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12776
16 โครงการ จัดสรรที่ดิน สิริเพลส แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12576
17 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส โดม-รังสิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562 12538
18 โครงการ POP 11 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 14737
19 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
11 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11972
20 โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
12 ก.ย. 2560 อื่นๆ 11122

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>