ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 10 เมษายน 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ที่ไม่จัดส่งรายงาน Monitor
  พบ 8,283 รายการ จาก 9,873 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 7,422 โครงการ จากทั้งหมด 8,820 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะการส่งรายงาน Monitor ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 8)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตคลอแอลคาร์ไลน์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 มี.ค. 2564 ทส 1010.8/4462
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15041
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 1
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย)
  อุตสาหกรรม 19 มี.ค. 2564 ทส 1010.3/4372
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15034
  3 โครงการโรงแรม บ้านภูฉลอง เพลส (ดัดแปลงอาคารและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3662
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท (สายบ้านฉลอง - บ้านนาใหญ่) ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  ไม่พบข้อมูล
  15042
  4 โครงการ ดี เอ็กเพรส (D Xpress) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3443
  ที่อยู่ - ซอย ซอยเฉลิมพระเกียรติ 11 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15040
  5 โครงการ วู้ดแลนด์ สวีทส์ (Woodlands Suites) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3359
  ที่อยู่ - ซอย นาเกลือ 22 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15044
  6 โครงการควินทารา สาทร-โพธิ์นิมิตร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/2997
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บุคคโล อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14998
  7 โครงการ Vana Nava Residence Hua Hin อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 มี.ค. 2564 ทส 1010.5/3027
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14999
  8 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบบอน 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ก.พ. 2564 ทส 1010.7/2952
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสง อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15005
  9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบบอน 2 พลังงาน 25 ก.พ. 2564 ทส 1010.7/2949
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสง อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15006
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Centre point pattaya
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Centre Point Express Pattaya
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1681
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14997
  11 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2515
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14987
  12 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ พี.เอช.อาร์ คมนาคม 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.4/2466
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14989
  13 โครงการโรงแรมหาดทรายยาว รีสอร์ท (Haad Sai Yao Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2505
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15002
  14 โครงการโรงแรมเกาะยาว วู๊ดแลนด์ รีสอร์ท (Koh Yao Woodland Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2526
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15003
  15 โครงการโรงแรมรัตนชาติ รีสอร์ท (Rattanachat Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2522
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15004
  16 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของบริษัท เอ็มพี จี 1 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2382
  ไม่พบข้อมูล
  14985
  17 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของบริษัท เอ็มพี จี 1 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรม 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2396
  ไม่พบข้อมูล
  14986
  18 โครงการ The Sukhumvit 49 (เดอะ สุขุมวิท 49) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2390
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14996
  19 โครงการโรงแรม ยาตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท (Yatra Koh Yao Yai Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2399
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15001
  20 โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA CARPARKING (อาคารจอดรถเทอร์มินอล 21 พัทยา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/2119
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาเหนือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  15039
  21 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กลวด อุตสาหกรรม 15 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/2003
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14984
  22 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า-อ.พนมสารคาม (กม.100+000-กม.105+500) คมนาคม 11 ก.พ. 2564 ทส 1010.4/1992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14988
  23 โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรม 09 ก.พ. 2564 ทส 1010.3/1862
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14983
  24 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1859
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14995
  25 โครงการโรงแรม พริสทีน (Pristine Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1836
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14992
  26 โครงการโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1796
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14993
  27 โครงการคาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1793
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14994
  28 โครงการโรงแรม ภูเก็ตโฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1833
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  15000
  29 โครงการอาคารชุด ดิ วัน ในหาน (The One Nai Harn) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1620
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14990
  30 โครงการอาคารชุด แคช รีสอร์ท บางเทา บี ดับเบิ้ลยู ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น บาย เบส์ท เวสเทิร์น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.พ. 2564 ทส 1010.5/1684
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14991
  31 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 (ประทานบัตรที่ 31885/16067) เหมืองแร่ 29 ม.ค. 2564 ทส 1010.2/1412
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สีวิเชียร อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14952
  32 โครงการ Blue Hawaii อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1459
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14973
  33 โครงการ โรงแรม เดอะวิน พัทยา (THE WIN PATTAYA) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1252
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14971
  34 โครงการ อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม สถานศึกษา สถานพยาบาล เทนธ์ อเวนิว (Tenth Avenue) และโรงแรม ดิ แบ็งคอก คอลเลคชั่น (The Bangkok Collection) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1264
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 10 ถนน สุขุมวิท ตำบล เขตคลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14972
  35 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1183
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14976
  36 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์และหินควอร์ตไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 18/2559 เหมืองแร่ 25 ม.ค. 2564 ทส 1010.2/961
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ผาจุก อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14950
  37 โครงการ ONEDER KASET (วันเดอร์ เกษตร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/1040
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14970
  38 โครงการโรงแรม ชาเทรียม โฮเต็ล ราไวย์บีช ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/885
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย แหลมกาใหญ่ ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14967
  39 โครงการ Modiz Launch (โมดิช ลอนซ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/889
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14968
  40 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/892
  ที่อยู่ 179/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วัดประดู่ อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14969
  41 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ 22 ม.ค. 2564 ทส 1010.2/896
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ผาจุก อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14975
  42 โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ พลังงาน 20 ม.ค. 2564 ทส 1010.7/767
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14949
  43 โครงการ โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/784
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14965
  44 โครงการ ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/805
  ที่อยู่ - ซอย 17 ถนน แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14966
  45 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่นาวง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/630
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14964
  46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.3/74
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  ไม่พบข้อมูล
  14881
  47 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 2 พลังงาน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.7/508
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14958
  48 โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโห แบงค็อก รัชดา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/541
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล เขตห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14962
  49 โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 111 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.5/544
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองจั่น อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14963
  50 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 พลังงาน 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.7/539
  ที่อยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14974

  หน้าที่ 1 จาก 166 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>