ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 10,063 ฉบับ จาก 10,063 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,952 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,952 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 02 ส.ค. 2564 ทส 1010.3/11366
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
  อื่นๆ 15223
  2 โครงการ สยามวิว โฮเทล (Siam View Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/10462
  ที่อยู่ - ซอย พัทยากลาง 12 ถนน พัทยากลาง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15237
  3 โครงการ โรงแรม ECORESORT อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/9957 อื่นๆ 15242
  4 โครงการ THE CORAL PATTAYA PLUS ของบริษัท ริชลี่ ฟีลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/9693
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15233
  5 โครงการ THE CORAL PATTAYA ของบริษัท ริชลี่ ฟีลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/9690
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15234
  6 โครงการ อาคารชุด ไลฟ์ พระราม 4 - อโศก (Life Rama 4 - Asoke) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/9696
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15250
  7 โครงการ ณ ปุณณกัณฑ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/9583
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ปุณณกัณฑ์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
  อื่นๆ 15259
  8 โครงการ พี.ซี.เพลส (ส่วนขยาย ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ พี.ซี.เพลส ของนางสาวพรรณพร คณาวัฒนกุล
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 ก.ค. 2564 ทส 1010.5/9128
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 14846
  9 โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA - HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา - ห้วยขวาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8985
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
  อื่นๆ 15257
  10 โครงการ Sunter Hotel (ซันเตอร์ โฮเทล) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8982
  ที่อยู่ - ซอย นาจอมเทียน 6 ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  อื่นๆ 15261
  11 โครงการ อาร์ค39 มินิมัล พัทยา (Arch39 Minimal Pattaya) ของบริษัท อาร์ค39 จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8914
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิทพัทยา 46 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15203
  12 โครงการ อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น ของนายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8833
  ที่อยู่ - ซอย เจริญนคร 70 ถนน - ตำบล ดาวคะนอง อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
  อื่นๆ 15258
  13 โครงการ BANN KHAO TAO (บ้านเขาเต่า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8818 อื่นๆ 15247
  14 โครงการ ชาเทรียม เวลเนส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8641
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 15245
  15 โครงการ Grande Centre point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8642
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุรวงศ์ ตำบล สุริยวงศ์ อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
  อื่นๆ 15263
  16 โครงการ อาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8532
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท ภก. 4050 ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 15265
  17 โครงการ โรงแรมสันธิญา ภูเก็ต นาใต้ วิลเลจ 2 ของบริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8191
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล โคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82140
  อื่นๆ 15202
  18 โครงการ ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส - รัชดา ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/8203
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  อื่นๆ 15226
  19 โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักบุคคลากรทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/7980
  ที่อยู่ 365 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
  อื่นๆ 15264
  20 โครงการ อุไรวรรณ นารา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/7832
  ที่อยู่ - ซอย ชัยพรวิถี 21 ถนน สาธารณประโยชน์สายฟาร์มจระเข้ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15252
  21 โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/7885
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140
  อื่นๆ 15262
  22 โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/7828
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82190
  อื่นๆ 15206
  23 โครงการ เดอะ พาโนรา บ้านอำเภอ (The Panora Baan - Amphur) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 มิ.ย. 2564 ทส 1010.5/7825
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  อื่นๆ 15249
  24 โครงการ เดอะ วัน พลัส แกรนด์ หัวหมาก ของบริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เอสเตท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6233
  ที่อยู่ - ซอย รามคำแหง 32 แยก 1 ถนน - ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
  อื่นๆ 15155
  25 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ครั้งที่ 3) ของบริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 20 พ.ค. 2564 อก 5102.3.1/1372
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
  เปิดดำเนินการ 15160
  26 โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา (Nue Noble Centre Bangna) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/7005
  ที่อยู่ - ซอย บางนา - ตราด 23 ถนน บางนา - ตราด ตำบล บางนาเหนือ อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  อื่นๆ 15243
  27 โครงการ โรงแรม ดรณ์พิมาน รีสอร์ท (Donphiman Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6946
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 15251
  28 โครงการ โรงแรม ปริ๊นส์ เอ็ดวาร์ด (Prince Edouard Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท สุวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6909
  ที่อยู่ - ซอย พระบารมี 3 ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 15204
  29 โครงการ โรงแรม 168 โฮเทล ของนางสาวอรภัฏ แซ่จิว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6906
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระเมตตา ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 15205
  30 โครงการ เอสเซ็นท์ อยุธยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6775 อื่นๆ 15240
  31 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังผา จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 11 พ.ค. 2564 ทส 1010.6/6782
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านวังผา ซอย - ถนน - ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
  อื่นๆ 15253
  32 โครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6575
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 23 ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15127
  33 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 10725 ของโรงพยาบาลชัยภูมิ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6537
  ที่อยู่ 12 ซอย - ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
  อื่นๆ 15125
  34 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Ratchada - Latphrao) ของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6528
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
  อื่นๆ 15209
  35 โครงการ กราวด์อัปเปอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6531
  ที่อยู่ - ซอย 6 ถนน พระตำหนัก ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140
  อื่นๆ 15244
  36 โครงการ Big Natien (บิ๊ก นาเทียน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 พ.ค. 2564 ทส 1010.5/6517
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84310
  อื่นๆ 15254
  37 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 114 เตียง (แบบเลขที่ 10944) ของโรงพยาบาลบางสะพาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/6446
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม - ชายทะเล ตำบล กำเนิดนพคุณ อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
  อื่นๆ 15156
  38 โครงการ เซนเรนนิที จอมเทียน วิลล่าส์ ของบริษัท เซเรนนิที จอมเทียน วิลล่าส์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/6455
  ที่อยู่ - ซอย เทพประสิทธิ์ 9 ถนน เทพประสิทธิ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15162
  39 โครงการ พรีม่า เพลส (Prima Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ของ บริษัท พี.เอ็ม.โกลด์ เพลส จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/6367
  ที่อยู่ - ซอย กอไผ่ 4 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15133
  40 โครงการ JRK Tower ของบริษัท เจ.อา.เค. จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/6304
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พญาไท ตำบล ถนนเพชรบุรี อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  อื่นๆ 15227
  41 โครงการ อัลบาร์ เพนนินซูลา (ALBAR PENINSULA) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/6117
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  อื่นๆ 15241
  42 โครงการ เดอะ โมเมนต์ หัวหิน ของบริษัท เดอะ โมเมนต์ หัวหิน จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/6101
  ที่อยู่ - ซอย เขาพิทักษ์ 13 ถนน - ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
  อื่นๆ 15128
  43 โครงการ CENTRAL EMBASSY (ส่วนขยาย) ของบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด และ บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5805
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพลินจิต ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
  อื่นๆ 15126
  44 โครงการ IMPRESSION EKKAMAI (อิมเพรสชั่น เอกมัย) ของบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5799
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 63 ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15213
  45 โครงการ แอสตัน พัทยา (Aston Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5830
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสาย 2 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140
  อื่นๆ 15248
  46 โครงการ SHINETER CONDO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5679
  ที่อยู่ - ซอย นาจอมเทียน 6 ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  อื่นๆ 15246
  47 โครงการ อาคารอยู่อาสัยรวม 36 ห้อง ของนางสาวขวัญฤดี กุลละวณิชย์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5743
  ที่อยู่ - ซอย 4 ถนน สุขุมวิท - พัทยา 21 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15255
  48 โครงการ JEN BANGKOK THONGLOR by SHANGRI-LA ของบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/4646
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 15134
  49 โครงการ The Key พระราม 9 - ศรีนครินทร์ เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5584
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล - อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10251
  อื่นๆ 15238
  50 โครงการ เอส พัทยา (S Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 เม.ย. 2564 ทส 1010.5/5581
  ที่อยู่ - ซอย พัทยาสายสอง 16 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 15256

  หน้าที่ 1 จาก 202 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>