แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00033/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ธ.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 10 ธ.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 98
 
ที่อยู่ : 300/27 ซ.ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้1) ถ.- ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-933-8833
โทรสาร : 02-933-8889
อีเมล : getthanya@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
2. ธัญญา ดวงทอง
3. ลฎาภา ภูมิฐานนท์
4. วลัลนา วัฒนาเหมกร
5. อัญชลี ศรีหนองแสง
6. รสริน เขตสูงเนิน
7. พรสรวง ชดช้อย
8. ทรงพล จรรยาภรณ์
9. นางสาวธัญยธรญ์ โคตรทอง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 10725 ของโรงพยาบาลชัยภูมิ 15125 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชัยภูมิ
04 พ.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 15052 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสงคราม
09 มี.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 14976 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ม.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ Long Beach Pavilion 1 (ลองบีช พาวิลเลียน 1) (ส่วนดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 14884 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา 3 (D Eco Condo Pattaya 3) 14641 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ รัชดา ฟอเรสต์ (เดิมชื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รัชดา ฟอเรสต์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)) 14640 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 18,672 ตารางเมตร โครงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง แบบเลขที่ 9906 14706 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ฉะเชิงเทรา
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725+ข.131/กย./62 (จำนวน 16 แผ่น) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตร.ม. และอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย แบบเลขที่ 10482+ก.53/มิย./58 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,012 ตร.ม. 14733 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ราชบุรี
14 ก.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ เดอะ เซนโทร คอนโด (The Centro Condo) 14726 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ค. 2563 อื่นๆ 3/2563
10 โครงการ HALLMARK CHOKCHAI 4 (ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4) 14608 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563