แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 77 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-609-273, 062-404-4565
โทรสาร : 076-609-273
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
6. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 58 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ อาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 1 15265 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงแรม วินแดม แกรนด์ บีชฟร้อน รีสอร์ท 14885 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการโรงแรม แอริซ่า โฮเทล (Aireza Hotel) ของบริษัท สุริจัน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 14828 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ต.ค. 2563 อื่นๆ
4 โครงการจัดสรรที่ดิน สีวลี-รัษฎา (แก้ไขผังจัดสรร) 14824 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ต.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2563
5 โครงการอาคารชุด ปาล์มเมตโต้ ปาร์ค ของบริษัท ปาล์มเมตโต้ แอสเซท จำกัด 14671 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการโรงแรม เดอะ เบลล์ แอร์พภอร์ต ภูเก็ต โฮเทล (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของนายเอกพจน์ พังงา 14776 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการ โรงแรมอาซ์ม๊า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดัดแปลง และส่วนขยาย) 14458 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
30 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์วิว (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) 14388 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ โรงแรม ครอสทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่าตอง เซ็นเตอร์ โฮเต็ล 14377 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการจัดสรรที่ดิน สมบูรณ์ทรัพย์การ์เด้นวิว 14420 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
29 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน บ้านอุดมสุข 14720 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 อื่นๆ
12 โครงการอาคารชุด เดอะพราวน์ เรสซิเด้นซ์ 14738 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 อื่นๆ
13 โครงการอาคารชุด เดอะพราวด์ เรสซิเดนซ์ 14314 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการโรงแรม ฮอลแลนด์ รีสอร์ท (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของบริษัท พลัสแมนชั่น ภูเก็ต จำกัด 14843 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 อื่นๆ
15 โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) 14201 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการจัดสรรที่ดิน ไอลีฟ ไพร์ม 2 ถลาง 13981 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
17 โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี 13992 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
18 โครงการโรงแรม โกลเด้นพาราไดส์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) 13993 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
19 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เกรท ฮิล คอนโด แอร์พอร์ต 13984 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ต.ค. 2562 อื่นๆ
20 โครงการโรงแรม เดอะ ริต้า (The Rita) 14715 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2562 อื่นๆ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>