แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 20/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 21 ก.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 20 ก.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 88
 
ที่อยู่ : เลขที่ 57/1 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02 551 4169-70
โทรสาร : 02 068 5558, 02 551 4171
อีเมล : mitr@mitrenvironment.com
เว็บไซต์ : http://mitrenvironment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาวมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
2. นายธันยกร จินต์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นางสาวนัยนา สุทธิรัตนศักดิ์
2. นางสาวเมสินี ยานยิ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ คุณพันธ์
4. นางสาวมลิวัลย์ ไชยพล
5. นางสาวนัทฐยา คงประจักษ์
6. นางสาวสุพรรณี พูลสวัสดิ์
7. นางสาวสิริณัฎฐ์ แสนใหม่
8. นางสาวกตัญชลี ราญคำรัตน์
9. นางสาวธนัชพร แสนสา
10. นางเจมจิตร โขงคำ
11. นางสาวอรวรรณ ปลอดเถาว์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 64 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน - ราชวัตร 15267 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ NAJOMTIEN HOTEL 15271 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 เม.ย. 2564 อื่นๆ
3 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 2)) 14871 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ย. 2563 อื่นๆ
4 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1)) 14844 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ย. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ ALIVE/Sukhumvit 76 14793 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ต.ค. 2563 อื่นๆ
6 โครงการ Emerald Bay Convilla 1 14684 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ Bang Chak Office Development 14708 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ Ratchayothin Hills 15043 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ก.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ ibis Styles Khon Kaen Lake View 14393 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ BTPK ของบริษัท พิวรรธนา จำกัด 14395 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14410 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการ เดอะ ลิฟวิ่น รามคำแหง (The Livin Ramkhamhaeng) 14381 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ The Livin Phetkasem 15032 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2563 อื่นๆ
14 โครงการ เดอะ เจ้าพระยา แบงค็อก ของบริษัท เออร์เบิน เจ้าพระยา จำกัด 14252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด 14524 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ โรงแรม Grand Bangkok Rama 8 (อาคารส่วนขยาย) ของบริษัท อมรพัฒนาแอสเซท จำกัด 14209 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ ASTRA-Sky River ของบริษัท นอร์ทโฮม จำกัด 15147 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
27 ธ.ค. 2562 อื่นๆ
18 โครงการ The Privacy Sukhumvit 101 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 14172 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการ WAY HOTEL (ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท พันธุรัศมิ์ จำกัด 14077 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
22 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการ พรีมา พัทยาเหนือ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารและขยายกิจการ) ของบริษัท แฮปปี้ พรีมา พี.เอ็ม. จำกัด 14055 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>