แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 27/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
2. นายสมคิด พุ่มฉัตร
3. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
4. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 37 คน คือ
1. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
2. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
3. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
4. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
5. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
6. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
7. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
8. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
9. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
10. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
11. นางสาวจิราพร ผลวงค์
12. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
13. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
14. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
15. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
16. นายยิ่งยง แสนเดช
17. นายธนากร แย้มเกษร
18. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
19. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน
20. นางสาวชลญา สุทธิแก้ว
21. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
22. นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์
23. นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย
24. นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค
25. นางสาวรัสวดี รักชื่อ
26. นางสาวโชตินุช เกษมณี
27. นางสาวอุษา อ่วมสน
28. นายวิศิษฏ ชายอีด
29. นายศรัณย์ มณีวรรณ
30. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
31. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
32. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
33. นางสาววิภาพรรณ เพียรแย้ม
34. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
35. นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
36. นางสาวกุลธิดา คำเปลว
37. นางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 523 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ 15074 โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
25 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 ของบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด 15005 พลังงาน
นครศรีธรรมราช
25 ก.พ. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด 15006 พลังงาน
นครศรีธรรมราช
25 ก.พ. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า-อ.พนมสารคาม (กม.100+000-กม.105+500) 14988 คมนาคม
ฉะเชิงเทรา
11 ก.พ. 2564 อื่นๆ
5 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 14853 พลังงาน
ระยอง
04 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 14794 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 ต.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการก่อสร้างจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ของกรมทางหลวง 14804 คมนาคม
ภูเก็ต
ภูเก็ต
16 ต.ค. 2563 อื่นๆ
8 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด 15207 พลังงาน
ชลบุรี
05 ส.ค. 2563 อื่นๆ 1/2564
9 โครงการ โรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด 15158 พลังงาน
ราชบุรี
29 ก.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2564
10 โครงการโรงงานผลิตพาราไซลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 14834 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 ก.ค. 2563 อื่นๆ
11 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ BVW 12 ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง 14441 พลังงาน
ราชบุรี
ราชบุรี
30 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid Firm สุโขทัย (โรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงผสม) 14442 พลังงาน
สุโขทัย
09 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 14357 พลังงาน
ขอนแก่น
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) 14383 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง 14403 พลังงาน
ชลบุรี
15 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) ของบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด 14262 อุตสาหกรรม
สุโขทัย
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการแชปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) 14437 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการ เดอะ ทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์ (The Tree Victory Monument) 14173 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร 13888 พลังงาน
พิจิตร
03 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในพระองค์ (ถนนอู่ทองนอก) 13817 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>