แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00018/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 มิ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 24 มิ.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 55
 
ที่อยู่ : 100 ถ.ถนนนางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1813
โทรสาร : 0-2678-0622
อีเมล : test@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. สีหวุฒิ ชุมสาย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาววิณี ธรรมรักษ์
2. นางสาวกมลชนก กลับวงษ์
3. ทดสอบ B
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 37 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) 15025 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
13 พ.ย. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ LLOYD SOONVIJAI-THONGLOR) (ลอยด์ ศูนย์วิจัย-ทองหล่อ) 14315 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง 14244 พลังงาน
กำแพงเพชร
12 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการ ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 14210 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
5 โครงการ ศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่ 14435 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด 13649 พลังงาน
อุบลราชธานี
31 ก.ค. 2562 อื่นๆ
7 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) 14112 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
08 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น เจริญนคร 22 เฟส 1 และโครงการอาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น เจริญนคร 22 เฟส 2 12648 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ อาคารสำนักงาน วี44 12455 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ DIVA LUX RESORT AND SPA 11960 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
04 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38 11888 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 14 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
12 โครงการ วิคตอเรีย 11842 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 อื่นๆ
13 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) 11269 พลังงาน
นครราชสีมา
15 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สีคิ้ว 11267 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
นครราชสีมา
08 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เอ็นที เอนเนอจี ก๊าซ 11022 พลังงาน
ปราจีนบุรี
25 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลิศวรกมล การปิโตรเลียม 10925 พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สามสามหนึ่ง เอ็นจีวี 10926 พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการ THE EMERALD RESIDENCE PATTAYA 10731 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ โฮเทล อาทิตยา 10600 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครนายก
16 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ Delonix Garden 10387 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>