แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีนีโอ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00005/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 13 ก.พ. 2563
หมดอายุวันที่ 12 ก.พ. 2566
เลขทะเบียน นิติ 54
 
ที่อยู่ : 600/54 ซ.ซอยสหการประมูล ถ.ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-5593902,0-2559-3903,025593905
โทรสาร : 0-2559-3904
อีเมล : greeneo2000@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวยุวรรดา มีทอง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 10 คน คือ
1. นายณฐพล บุญทานนท์
2. นางสาวสุมิตรา ด้วงพริ้ม
3. นางสาวมะลิวัลย์ ศรีใจน้อย
4. นางสาวพรวิมล เทวัญประทานพร
5. นางสาวสุรีวรรณ นิลมณี
6. นางสาวกลิ่นผกา คมขำ
7. นางสาวศินารัตน์ โฆสะนันท์ชัย
8. นางสาวรัชนีวรรณ ช่วยรัมย์
9. นางสาวสุปรียา กลัดประเสริฐ
10. นางสาวกัญญาพัชญ์ สาขะจันทร์เจริญ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 248 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดี เอ็กเพรส (D Xpress) 15040 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ ออกัส สวีทส์ (August Suites) 15054 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 มี.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ วู้ดแลนด์ สวีทส์ (Woodlands Suites) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 15044 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 มี.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ The Indeed Grand Canal 15051 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 มี.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ Palm Central 15050 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มี.ค. 2564 อื่นๆ
6 โครงการ GRAND SOLAIRE 14910 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการ เรือนทิพย์ พัทยา (Ruenthip Pattaya) 14851 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 พ.ย. 2563 อื่นๆ
8 โครงการ บลู มังกี้ พัทยา (Blu Monkey Pattaya) ของบริษัท บ้านช้าง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 14861 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 พ.ย. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ บลู มั้งกี้ พัทยา (Blu Monkey Pattaya) 15023 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 พ.ย. 2563 อื่นๆ
10 โครงการ AROM WONGAMAT 15024 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 ต.ค. 2563 อื่นๆ
11 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสกลนคร 15010 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สกลนคร
09 ก.ย. 2563 อื่นๆ
12 โครงการ โรงแรม จูน (June Hotel) 14460 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ DIAMOND TOWER 14372 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ ONCE PATTAYA 14344 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการ เดอะ เพอริด็อท (THE PeRIDOT) (ส่วนขยาย และเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14274 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ THE LUCIANO 14208 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ The Indeed Condo Amata 14056 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการ Arcadia Center Suites 14048 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
19 โครงการ โรงแรม เดอ บัว (De Bua Hotel) 13983 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ต.ค. 2562 อื่นๆ 2/2563
20 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท (JW Marriott Khao Lak Family Resort) 13780 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
30 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 13 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>