แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 17/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 23 ก.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 22 ก.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 52
 
ที่อยู่ : อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้นที่ 3 เลขที่ 7 ซ.ซอยอินทรา 55/8 ถ.ถนนรามอินทรา ต.ท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2347-0154-5
โทรสาร : 0-2347-0156
อีเมล : envisign@outlook.com
เว็บไซต์ : http://en-visign.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ นนทนำ
2. เรณู ศรีสมุทร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาววริษา วิชัยดิษฐ
2. นางสาวนิตยา สิงหาวงค์
3. นางสาวสิรินาฏ ใจเข้ม
4. นายภานุมาศ เหลือผล
5. นายวีรพัฒน์ เกตุอินทร์
6. นางสาวจารุวรรณ งากุญชร
7. นางสาวยุภาวรรณ เทพสี
8. นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุขสบาย
9. นางสาววิลาสินี กำเหนิดงาม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 28 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี 1) - อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 14659 พลังงาน
อุบลราชธานี
17 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) 14443 พลังงาน
นครราชสีมา
16 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง 2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2 - บางละมุง 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 14226 พลังงาน
ชลบุรี
02 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) -ท่าวังพา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 13647 พลังงาน
น่าน
28 มิ.ย. 2562
5 โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก 13433 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มิ.ย. 2562
6 โครงการ ระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 11088 พลังงาน
สุราษฎร์ธานี
30 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
7 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 11166 พลังงาน
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
24 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
8 โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 10336 คมนาคม
สุราษฎร์ธานี
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
9 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการ NGV ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 10274 พลังงาน
ขอนแก่น
16 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
10 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการ NGV ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 11164 พลังงาน
สระบุรี
23 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
11 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 9418 พลังงาน
เลย
19 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
12 โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตเส้นที่ 1 จาก KP5 ถึง KP13 7835 พลังงาน
ระยอง
28 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
13 โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตเส้นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53 7838 พลังงาน
ชลบุรี
28 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
14 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ รอยัล โกลเด้น ดรากอน ชลบุรี จำกัด 7759 พลังงาน
ชลบุรี
23 ก.พ. 2558 อื่นๆ
15 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามเบสท์ เอ็นจีวี 7671 พลังงาน
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
16 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก BV#10 ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนต่อขยาย) 7661 พลังงาน
สมุทรปราการ
17 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
17 โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) 9993 พลังงาน
ระยอง
27 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
18 โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) 12828 พลังงาน
ชลบุรี
14 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 2/2563
19 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด 7523 พลังงาน
ปทุมธานี
03 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
20 โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ 2 (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ 4 ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW7) 6998 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
กาญจนบุรี
18 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>