แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1340/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2563
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2566
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 366 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ณ ปุณณกัณฑ์ 15259 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
06 ก.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ ชาเทรียม เวลเนส 15245 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ โรงแรมสันธิญา ภูเก็ต นาใต้ วิลเลจ 2 ของบริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 15202 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
10 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ ไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จำกัด 15206 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
02 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ ชาเทรียม รีสอร์ท 15291 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 เม.ย. 2564 อื่นๆ
6 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม เจริญสินธานี พรุจำปา ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 15057 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
15 มี.ค. 2564 อื่นๆ
7 โครงการโรงแรมอาร์ทิเคิล โฮเทล ภูเก็ต 15084 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 มี.ค. 2564 อื่นๆ
8 โครงการอาคารชุด วีไอพี กะรน 15053 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 มี.ค. 2564 อื่นๆ
9 โครงการคาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 14994 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
08 ก.พ. 2564 อื่นๆ
10 โครงการอาคารชุด แคช รีสอร์ท บางเทา ภูเก็ต เอ เทรดมาร์ค คอลเลคชั่น บาย วินแดม โฮเทล 14991 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
05 ก.พ. 2564 อื่นๆ
11 โครงการโรงแรม ดาวา เฟส 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด 14883 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
12 โครงการอาคารชุด ดาวา เรสซิเดนซ์ เฟส 1 (Dhawa Residence Phase 1) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด 14801 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ต.ค. 2563 อื่นๆ
13 โครงการ โรงแรม จ๋าง พลัส รีสอร์ท ของบริษัท ลิ่มทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด 14816 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2563 อื่นๆ
14 โครงการโรงแรมศรีพังงา ของบริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด 14809 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
02 ต.ค. 2563 อื่นๆ
15 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ ฉลอง ภูเก็ต 14663 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการโรงแรมเดอะ พาวิลเลี่ยน เอสเตท (ส่วนขยาย) 14664 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการจัดสรรที่ดินศุภาลัย เลค วิลล์ ภูเก็ต 14665 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการอาคารชุด ลายัน กรีน พาร์ค 14669 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการโรงแรม อะเควลล่า เวลเนส เซ็นเตอร์ 14650 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการ โรงแรม ราชา ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท 14614 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 19 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>